Utbildningsförvaltningen i Lund

cozmo har i ett avtal med Utbildningsförvaltningen i Lunds kommun under ett flertal år tagit fram programkataloger, affischer, annonser och utskick för de fyra gymnasieskolorna Katedralskolan, Spyken, Polhemskolan och Vipan.