Truly Translational

För detta företag inom Life Science-sektorn, baserade i Medicon village i Lund, utformade cozmo en ny logotyp, samt tog fram grafiska riktlinjer.