Swedstage

Till Swedstage, ett internationellt teaterevent i Stockholm i november 2012, har vi utformat en katalog samt rollups. Beställare av uppdraget var Svenska Teaterunionen.