Lekterapin, SUS

Lekterapin i Malmö och Lund, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, har fått läcker formgivning; ett tack-kort till alla generösa givare. Ett bokmärke och ett cd-omslag för en inspelning med barnvisor som gjorts i samarbete mellan personal och barn på sjukhuset.