Ramböll

Senaste uppdraget för Ramböll Sverige, innebar att revidera och ge delvis ny form åt en handbok i vägytemått. Det resulterade i en liten användbar skrift i tryckt form, samt en digital version; “Jämnt hela vägen”.