Malmö stad

Malmö stads fritidsförvaltning inledde under 2012 ett arbete med att stärka jämställdheten i Malmös föreningsliv. cozmo har tagit fram en broschyr som fungerar som stöd i detta arbete.