Lunds kommun

En broschyr med samlad information och guidning till samtliga gymnasieskolor i Lund, kommunala såväl som friskolor. Utbildningsförvaltningen beställde och cozmo utformade.