Landskrona stad

Stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona har tagit fram informationsmaterial kring bostadsprojektet Norra Borstahusen. I samarbete med Byström kommunikation fick vi uppdraget att formulera budskap och koncept som ska fungera som igenkänning i all kommunikation rörande projektet, både lokalt och på riksplan. Vi tog fram två olika foldrar och ett presentationsmaterial bestående av utställningsskärmar och powerpoint.