CAD Studion

Formgivning av inbjudan till seminarium i CAD Studions regi. Seminariet behandlade molntjänster och riktade sig mot målgruppen arkitekter och byggherrar.