CAD Studion

CAD Studion är ett företag inom HOAB-gruppen med specialistkompetens inom CAD för byggbranschen. cozmo har utformat ett antal inbjudningar och utskick till seminarier och utbildningar i företagets regi.