Lunds vägledningscentrum

Lunds vägledningscentrum ville omprofilera sitt presentationsmaterial. cozmo producerade nya skyltar, en företagspresentation, affischer, kontorsmaterial, giveaways, rollups m.m.

Katedralskolan

Vi har tagit fram en profilbroschyr för Katedralskolan i Lund. En trycksak som ska skapa en känsla för skolan; dess värden och historia. Texten är på både svenska och engelska. Foto: Kennet Ruona.

Hälsinglands utbildningsförbund

Utbildningsförbundet behövde nytt, fräscht material för att presentera tre av sina skolor. cozmo fick förtroendet att ta fram en katalog med beskrivning av programmen och de tre olika gymnasieskolorna; Höghammargymnasiet, Staffangymnasiet och Torsbergsgymnasiet.

Landskrona stad

Stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona har tagit fram informationsmaterial kring bostadsprojektet Norra Borstahusen. I samarbete med Byström kommunikation fick vi uppdraget att formulera budskap och koncept som ska fungera som igenkänning i all kommunikation rörande projektet, både lokalt och på riksplan. Vi tog fram två olika foldrar och ett presentationsmaterial bestående av utställningsskärmar och powerpoint.

Bjäre kraft

I nordvästra Skåne levererar Bjäre kraft el och bredband. cozmo fick uppdraget att göra ny logotyp och ge företaget en ny grafisk profilering.

exodiab

Excellence of Diabetes Research in Sweden, EXODIAB, är ett forskningsprogram som har målsättningen att utveckla förebyggande metoder för behandling av diabetes. cozmo fick i uppdrag att arbeta fram en logotyp för verksamheten, som är ett samarbete mellan Lunds och Uppsala universitet.

Alfa Laval

Vi utformade en kampanj för att förebygga tillbud som kan leda till arbetsskada. Kampanjen genomfördes på svenska och engelska, och resulterade i affischer, klistermärken, bordsryttare på Alfa Laval i Lund.

Folkbiblioteken i Lund

Folkbiblioteken i Lund har startat Lunds största bokcirkel. En kampanj som ska locka till läsning och möten. Läs mer på Lunds kommuns hemsida och delta i projektet! cozmo fick uppdraget att utforma logotypen som kommer att synas i massor av olika sammanhang.

Folkbiblioteken i Lund

Lilla Lund Läser – den självklara uppföljningen till Lund Läser. cozmo fick uppdraget att utforma logotypen även denna gång. Folkbiblioteken i Lund riktar sig nu till den yngre målgruppen läsare. Kampanjen ska locka till läsning och möten. Läs mer på Lunds kommuns hemsida och delta i projektet!

CAD Studion

Formgivning av inbjudan till seminarium i CAD Studions regi. Seminariet behandlade molntjänster och riktade sig mot målgruppen arkitekter och byggherrar.